Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Konumunuz: Ana Sayfa arrow Yazılarım arrow Siyaset arrow DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİ İLİŞKİSİ
Advertisement
DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİ İLİŞKİSİ PDF Yazdır E-posta
Cumartesi, 04 Nisan 2009
M. Ali KAYA
www.kritize.net

Demokrasiyi siyasi partiler olmadan düşünmek olası değildir. Politika bilimine baktığımız zaman otoriter askeri rejimlerle küçük krallıkların politik partilerden yoksun olduğunu görürüz.  Bu rejimlere de “Demokratik” denmemektedir.

Siyasi partiler hem demokrasiyi ayakta tutarlar, hem demokrasi sayesinde kendileri ayakta kalırlar. Varlıklarını demokrasiye borçludurlar. Demokratik rejimler de siyasal partilerin toplumu hakkıyla temsil edebilecek şekilde yapılanması için hukuki düzenlemeleri ve politik zemini hazırlamalıdırlar. Buna karşın partiler de demokrasiyi tahrip edecek hususlardan uzak durması, radikal ve marjinal fikirlere mesafeli yaklaşmalıdırlar. Partiler demokrasiyi tahrip edecek fikir ve düşüncelere yer vermemelidirler.  Güçlü bir demokrasi politik partilerin demokrasiye sahip çıkması ile sağlanabilir.


Partiler aynı inanç ve amaç etrafında toplanmış insanların oluşturduğu örgütlerdir. Bir politik parti toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede olmalı ve birliği sağlamayı amaçlamalıdır. Daima yasal/meşru yollara başvurmalıdır. Hak ararken haksızlığa düşmemelidir. Hürriyetçi olmalı, “Din ve Vicdan Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti”nin müdafaa etmelidir. Partiler çıkar gruplarını temsil etmezler; vatandaşların ortak çıkarlarını savunurlar. Partiler ülke problemlerine çözüm önerileri ve kalkınma planları sunun kurumlardır.

Siyasi partiler programları ile iktidarı hedefleyen çalışmalar yaparlar. Her partinin hedefi iktidar olmak ve ülkeyi yönetmektir.  Bununla beraber kendilerini iktidara hazır görmeyen partiler uzun vadede daha hazırlanmak için seçimlere katılmayı reddedebilirler.  Partilerin demokratik ilkelere aykırı olmamak şartıyla uygun gördükleri politik taktikler parti olmalarını aykırı olmaz. Ama ne var ki, politik manipülasyonlar gerek demokrasinin sağlıklı işlemesi,  gerekse partilerin inandırıcılığı açısından uzun vadede fayda sağlamayabilir.

Politika ilkeler ve kurallar bütünüdür. Politik hayata girmek ve politika yapmak demokratik kuralları samimi olarak benimsemeyi ve savunmayı gerekli kılar. “Kabul eder gibi görünmek” zamanla siyasi partiye olan güveni sarsar. Güven kaybeden bir partinin yeniden güven kazanması gerçekten çok zordur. Kurallar her ne kadar ilâhi emirler olmasa ve değişime, düzeltmeye açık da olsa demokrasinin sağlıklı işlemesine hizmet etmelidir. Bu da herkes için bağlayıcı olması ve sürekliliğinin bulunmasına bağlıdır.

Toplumun çoğunluğu “Demokrasi”den anladığı “halkın yöneticisini seçmesidir.” Bununla beraber demokrasi, kurallardan ve demokrasinin unsurları olarak bilinen şeylerden daha farklı bir şeydir. Her şeyden önce demokrasi hür insanların, iradesini ve aklını kullanabilen insanların rejimidir. Demokrasi temel hak ve hürriyetleri savunarak insanların hak ve hürriyetlerini sağlarken bunu kimle, nasıl sağlayacaktır? Hür fikirli, iradesini kullanan şahsiyetli insanlarla sağlayacaktır. Bunların her biri diğerini tamamlar ve hepsini aşan bir ilişkisel bütünü öngörür.

Demokrasiyi doğru tanımlamak ve tanımak gerekir. Öncelikli olarak demokratik ilkeleri sağlam bir şekilde belirlemek ve bu demokratik değerlere sahiplenmek lazımdır. Her şeyden önce demokrasi halkın egemenliği ve yönetilen halkın rızasına dayanan bir idari sistemdir. Bu demokrasinin herkesçe kabul edilen ilk ortak özelliğidir.
 
Demokrasi çoğunluğun yönetimidir. Ancak bu çoğunluk muhalif olan azınlığı görmezlikten gelemez. Çoğunluk iktidara gelmek için lazımdır; hizmette ise azınlıkların ve ezilenlerin haklarını korumayı amaçlamalıdır. Hizmet muhtaç olana yapılacaktır. Demokrasi, temel insan haklarını güvence altına almalıdır. Seçimlerin özgür ve adil şartlarda yapılmasını sağlamalıdır.

Demokrasi kurallar rejimidir. Anayasa ile halkın hakları güvence altına alınırken, hükümetlerin yetkileri sınırlandırılır ve davalar hukuki usullere göre yürütülmesini sağlar. Uzlaşmayı ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmaya özen gösterir. Toplumun ekonomik gelirlerini artırmayı amaçlar. Toplumun ekonomik gelirlerini artıramayan iktidar ne kadar demokratik değerlere sahip çıksa da iktidarını devam ettiremez.

Siyasi partisi olmayan demokrasi olmaz. Siyasi partiler demokrasi ile hayatiyet kazandıkları gibi, demokrasinin gelişimine katkı sağlarlar. Hak ve hürriyetleri savunurken, bunu iktidar ve çoğunluk için değil, herkes için istemelidirler. Çoğunluk partiyi iktidara getirir; ama iktidarın görevi muhalefetin ve azınlığın da haklarını savunmaktır. Halkın gelirlerini artırmayan iktidarın devamlılık şansı olmadığı için iktidar ekonomik tedbirler alarak sağlıklı bir ekonomik gelişmeyi sağlamaya mecburdur.    


Etiketler:  Demokrasi Siyasi Parti Partiler Siyasi Partiler Ekonomi Kurallar Politika
 
< Önceki   Sonraki >
EKONOMI
DEMOKRASI
SIYASI PARTILER
POLITIKA
SIYASI PARTI
PARTILER

Asırların Rehberleri: Mücedditler

Hz. İsa ve Günümüz İsevileri

CİHAD

Din, Akıl ve İslam

CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ